Brochure voor de verkoop van industrieel erfgoed van IBA Parkstad.